MMA金融交易網

全國各分行分支代號
台北市
  • 分行營業時間 周一至周五 上午9:00~下午15:30
  • 忠孝東路分行//南台中分行//高雄分行延長營業時間至下午17:00

001 世貿分行
Shihmao

台北市信義區基隆路一段380號1、2樓
No. 380, Sec. 1, Chilung Rd., Hsinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2345-1177 Fax:(02)2345-0077

026 中正簡易型分行
Chungcheng

台北市中正區羅斯福路二段172 號
No. 172, Sec. 2, Roosevelt Rd., Chungcheng District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2367-2888 Fax:(02)2369-8886

033 東門分行
Tungmen

台北市大安區信義路二段154之1、156號1、3、4樓及158號1、2、3、4樓
No.154-1 & 156 & 158, Sec. 2, Hsinyi Rd., Taan District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2392-6611 Fax:(02)2397-2211

044 信維簡易型分行
Hsinwei

台北市大安區信義路四段46號
No. 46, Sec. 4, Hsinyi Rd., Taan District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2704-9911 Fax:(02)2784-9955

107 南門分行
Nanmen

台北市中正區南昌路一段110 號1、2 樓及地下1 樓
No. 110, Sec. 1, Nanchang Rd., Chungcheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2391-7565 Fax:(02)2396-3816

112 中山分行
Chungshan

台北市中山區中山北路二段79 號1樓
No. 79, Sec. 2, Chungshan N. Rd., Chungshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2571-7221 Fax:(02)2521-1353

126 城中分行
Chengchung

台北市中正區博愛路17 號1樓及地下室
No. 17, Poai Rd., Chungcheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2381-7777 Fax:(02)2375-3608

176 汀州分行
Tingchou

台北市中正區三元街217 號1、2樓
No. 217, Sanyuan St., Chungcheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2337-8728 Fax:(02)2332-8910

183 濟南路分行
Chinan Road

台北市中正區濟南路二段39 號1 樓、地下1 樓
No. 39, Sec. 2, Chinan Rd., Chungcheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2396-3001 Fax:(02)2396-3007

109 延平分行
Yenping

台北市大同區民生西路286 號1 樓、4至9 樓及地下1樓
No. 286, Minsheng W. Rd., Tatung District, Taipei City 103, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2558-0091 Fax:(02)2550-4783

103 建成分行
Chiencheng

台北市大同區長安西路43 號1、2樓
No. 43, Changan W. Rd., Tatung District, Taipei City 103, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2555-3261 Fax:(02)2558-8933

190 重慶北路分行
Chungching North Road

台北市大同區重慶北路三段139 號1、2樓
No. 139, Sec. 3, Chungching N. Rd., Tatung District, Taipei City 103, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2598-2463 Fax:(02)2598-7205

015 松江分行
Sungchiang

台北市中山區松江路192號
No. 192, Sungchiang Rd., Chungshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2567-9911 Fax:(02)2563-7047

021 台北分行
Taipei

台北市中山區建國北路二段9之1號
No. 9-1, Sec. 2, Chienkuo N. Rd., Chungshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2508-2288 Fax:(02)2517-2761

045 中崙分行
Chunglun

台北市中山區八德路二段306號3樓
No. 306, Sec. 2, Bade Rd., Chungshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)8161-8000 Fax:(02)8772-0639

121 營業部
Banking Division

台北市中山區南京東路3段36號1樓
No. 36, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2506-3333 Fax:(02)2509-1630

148 龍江分行
Lungchiang

台北市中山區龍江路407、409、411 號1樓
No. 409, Lungchiang Rd., Chungshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2509-5570 Fax:(02)2501-4719

158 德惠分行
Tehui

台北市中山區德惠街16 號之5
No. 16-5, Tehui St., Chungshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2585-4880 Fax:(02)2586-2246

002 敦北分行
Tunpei

台北市松山區敦化北路209號
No. 209, Tunhua N. Rd., Sungshan District, Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2712-7899 Fax:(02)2719-8708

006 西松分行
Hsisung

台北市松山區東興路12號1樓
No. 12, Tunghsing Rd., Sungshan District, Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2746-9888 Fax:(02)2768-5996

111 松山分行
Sungshan

台北市松山區八德路四段680 號1 樓、678 號地下之1、678 號2 樓之3
No. 680, Sec. 4, Bade Rd., Sungshan District, Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2761-1331 Fax:(02)2746-0456

005 忠孝分行
Chunghsiao

台北市大安區敦化南路一段236巷1號
No. 236, Sec. 1, Tunhua S. Rd., Taan District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2778-8811 Fax:(02)2778-1189

009 敦南分行
Tunnan

台北市大安區安和路二段187號地下1 樓
No. 187, Sec. 2, Anho Rd., Taan District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2378-0707 Fax:(02)2378-3030

101 忠孝東路分行
Chunghsiao E. Road

台北市大安區忠孝東路四段48 號1、2 樓
No. 48, Sec. 4, Chunghsiao E. Rd., Taan District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2771-7011 Fax:(02)2731-4471

  • 延長營業時間至下午17:00

136 信義分行
Hsinyi

台北市大安區信義路四段252 號、256 號2 樓之1
No. 252, Sec. 4, Hsinyi Rd., Taan District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2705-8322 Fax:(02)2706-9812

108 長安分行
Chang An

台北市中山區松江路39,41,43,43之1及43之2號
No.39,41,43,43-1,43-2, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02) 2516-5777

153 松德分行
Sungte

台北市信義區松德路132號
No. 132, Sungte Rd., Hsinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)8788-2688 Fax:(02)8788-3499

160 仁愛分行
Jenai

台北市大安區仁愛路四段316 號之2
No. 316-2, Sec. 4, Jenai Rd., Taan District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2704-5711 Fax:(02)2704-5730

162 和平分行
Hoping

台北市大安區和平東路三段260 號1 樓、262 號1-2 樓
No. 260, Sec. 3, Hoping E. Rd., Taan District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2735-4533 Fax:(02)2735-0704

105 萬華分行
Wanhua

台北市萬華區康定路280-288 號1樓
No. 280, Kangting Rd., Wanhua District, Taipei City 108, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2302-3485 Fax:(02)2306-7932

104 西門簡易型分行
Hsimen

台北市萬華區成都路75、77 號1 樓,67 號2 樓之5、2 樓之6
No. 75, Chengtu Rd., Wanhua District, Taipei City 108, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2381-8255 Fax:(02)2381-8259

115 雙園分行
Shuangyuan

台北市萬華區東園街58、58 之1 號1、2 樓
No. 58, Tungyuan St., Wanhua District, Taipei City 108, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2303-8222 Fax:(02)2303-8226

039 福林簡易型分行
Fulin

台北市士林區中山北路5段620號1、2、3樓
No. 620, Sec. 5, Chungshan N. Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2833-0505 Fax:(02)2833-0606

137 永春分行
Yungchun

台北市信義區永吉路352 號1 樓、2 樓之3
No. 352, Yungchi Rd., Hsinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2769-5323 Fax:(02)2764-9496

147 三興分行
Sanhsing

台北市信義區莊敬路294、296、298 號1 樓,298號2 樓
No. 296, Chuangching Rd., Hsinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2723-2955 Fax:(02)2722-3064

034 天母分行
Tienmu

台北市士林區忠誠路二段249號1樓
No. 249, Sec. 2, Chungcheng Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2872-1177 Fax:(02)2872-2277

113 士林分行
Shihlin

台北市士林區承德路四段85號(藏峰大樓)
No. 85, Sec. 4, Chengte Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2886-8877 Fax:(02)2886-8833

131 士東分行
Shihtung

台北市士林區中山北路6 段423、425、425 之1 號1 樓,425 之1 號2 樓及地下1 樓
No. 423, Sec. 6, Chungshan N. Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2872-7155 Fax:(02)2872-7958

135 社子分行
Shetzu

台北市士林區延平北路6 段111 號1、2 樓及地下1 樓
No. 111, Sec. 6, Yenping N. Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2812-9477 Fax:(02)2815-0045

157 蘭雅分行
Lanya

台北市士林區德行東路183、185 號
No. 183, Tehsing E. Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2833-7222 Fax:(02)2833-7143

110 北投分行
Peitou

台北市北投區光明路166 之4、166之6 號1、2樓
No. 166-6, Kuangming Rd., Peitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2891-2127 Fax:(02)2892-7438

046 西湖分行
Hsihu

台北市內湖區瑞光路412號1樓、408號2樓之3
1F., No.412, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)
2F.-3, No.408, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)8797-6633 Fax:(02)8797-6655

134 內湖分行
Neihu

台北市內湖區內湖路一段721、723、725 號1 樓及721、723 號2 樓
No. 723, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2797-1600 Fax:(02)2627-6771

154 東湖分行
Tunghu

台北市內湖區東湖路23 號1、2 樓及25 號2 樓
No. 23, Tunghu Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2633-5555 Fax:(02)2631-5067

191 新湖分行
Hsinhu

台北市內湖區瑞光路8 號
No. 8, Ruikuang Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)8792-6888 Fax:(02)8792-6889

177 南港分行
Nankang

台北市南港區三重路19之12號1樓(E棟)
(E)1F., No.19-12, Sanchong Rd., Nankang District, Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2788-5265 Fax:(02)2788-5243

106 興隆分行
Xinglong

台北市文山區興隆路二段49、51、53、55、57及59號1、2樓
No.59,Sec.2,Xinglong Rd.,Wenshan District,Taipei City 11687,Taiwan(R.O.C.)

Tel:(02)2933-9831 Fax:(02)2935-2440

122 景美分行
Chingmei

台北市文山區車前路12號1、2樓及地下1樓
No. 12, Chechien Rd., Wenshan District, Taipei City 116, Taiwan (R.O.C.)

Tel:(02)2932-8540 Fax:(02)2931-5964

 

© 版權所有。永豐金控,24小時客服專線:02-2505-9999 / 0203-08989